"increasingly important" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej ważny
  1. increasingly przysłówek + important przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    "It's become increasingly important that companies know who they are doing business with."

powered by  eTutor logo