"increasingly difficult" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz trudniejszy
  1. increasingly przysłówek + difficult przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    If parents are being asked to make increasingly difficult decisions.