Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Język biznesu zawsze pod rękąSPRAWDŹ >>

"increasingly popular" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): coraz bardziej popularny
  1. increasingly przysłówek + popular przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    The area, in some places still a construction site, has become increasingly popular for young families.

powered by  eTutor logo