"most difficult" — Słownik kolokacji angielskich

most difficult kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najtrudniejszy
  1. most przysłówek + difficult przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    You are then left with the most difficult problem of all.

powered by  eTutor logo