"extremely violent" — Słownik kolokacji angielskich

extremely violent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykle agresywny
  1. extremely przysłówek + violent przymiotnik
    Silna kolokacja

    What we have discovered is that, on occasion, police officers can be extremely violent.

powered by  eTutor logo