"extremely high" — Słownik kolokacji angielskich

extremely high kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykle wysoki
  1. extremely przysłówek + high przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    "We believe the studies were done to extremely high standards."

powered by  eTutor logo