"slightly higher" — Słownik kolokacji angielskich

slightly higher kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieco wyższy
  1. slightly przysłówek + high przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    She was raised slightly higher than him and could see over his head.

powered by  eTutor logo