ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"slightly larger" — Słownik kolokacji angielskich

slightly larger kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieco większy
  1. slightly przysłówek + large przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1900 the population was 356 and it is only slightly larger today.

powered by  eTutor logo