"unusually large" — Słownik kolokacji angielskich

unusually large kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykle duży
  1. unusually przysłówek + large przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Finally, an unusually large number of major elections took place in 1972.

powered by  eTutor logo