"unusually strong" — Słownik kolokacji angielskich

unusually strong kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjątkowo silny
  1. unusually przysłówek + strong przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    You've always taken an unusually strong interest in other people's business.

powered by  eTutor logo