"most violent" — Słownik kolokacji angielskich

most violent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbardziej agresywny
  1. most przysłówek + violent przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    The attacks of 1985 were the most violent since the beginning, in 1982.

powered by  eTutor logo