BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"become violent" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "become violent" po angielsku

"become violent" — Słownik kolokacji angielskich

become violent kolokacja
  1. become czasownik + violent przymiotnik = stać się agresywnym
    Silna kolokacja

    They say the Government has become more violent at putting down opposition.

powered by  eTutor logo