"pokojowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pokojowy" po polsku

pokojowy

Indoor Pool - Italian Heritage
przymiotnik
 1. indoor *
  • domowy, pokojowy (używany lub odbywający się wewnątrz budynku)
   Do you like indoor sports? (Czy lubisz sporty halowe?)
   We've got both an indoor and outdoor swimming pool. (Mamy zarówno kryty, jak i odkryty basen.)
 2. peaceful **  
  He made a peaceful gesture to me. (Wykonał do mnie pokojowy gest.)
 3. peacekeeping , także: peace-keeping  
 4. non-violent , także: nonviolent
 5. amicable
  • polubowny, pokojowy
   The parting was amicable, and we are still good friends. (Rozstanie było pokojowe i wciąż jesteśmy dobrymi przyjaciółmi.)
   They discussed it and came to amicable terms. (Przedyskutowali to i doszli do polubownych rozwiązań.)
 6. peaceable termin literacki
 7. pacific
 8. irenic , także: irenical , także: eirenic
 9. dovelike  
rzeczownik
 1. valet
  • lokaj, pokojowy, służący
   Ask your valet to bring us some wine. (Poproś swojego służącego, żeby przyniósł nam trochę wina.)
   My valet brought me a glass of water. (Mój służący przyniósł mi szklankę wody.)

powered by  eTutor logo