Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"nie bój się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie bój się" po polsku

nie bój się

 1. never fear oficjalnie , fear not oficjalnie
  • nie bój się, nie bój nic, bez obaw
   Never fear, we will get through this together. (Nie bój się, przejdziemy przez to razem.)
   Never fear, your sister will be at home. (Nie bój się, twoja siostra będzie w domu.)
obrazek do "battle" po polsku Monte Cassino witnessed a kind Battle of
rzeczownik
 1. battle ****
  • bitwa, bój [policzalny]
   The battle was fierce. (Bój był zażarty.)
   We're preparing for the battle. (Przygotowujemy się do bitwy.)
   Have you heard of the battle of Monte Cassino? (Słyszałeś o bitwie pod Monte Cassino?)
   link synonim: combat
 2. combat ***
  • walka, bój [policzalny lub niepoliczalny]
   His combat against terrorism was successful. (Jego walka z terroryzmem zakończyła się sukcesem.)
   This combat could not be avoided. (Tego boju nie dało się uniknąć.)
   Many people died in this combat. (W tej walce zginęło wielu ludzi.)
   link synonim: battle
 3. fight *****
  • bój, walka (w celu osiągnięcia czegoś) [tylko liczba pojedyncza]
   In a fight for your life, you feel no pain. (W trakcie walki o swoje życie nie czuje się bólu.)
   The fight for this job was the hardest one in my life. (Walka o tę pracę była najcięższa w moim życiu.)
 4. throw-down
This Is What Modern Christians Really Fear Most
czasownik
 1. fear ****
  • bać się, lękać się [przechodni]
   My dog won't bite you, don't fear it. (Mój pies cię nie ugryzie, nie bój się go.)
   My neighbour is really scary - all children fear him. (Mój sąsiad jest naprawdę straszny - wszystkie dzieci się go boją.)
   Don't fear anything, my friend, we're safe. (Nie lękaj się niczego, przyajcielu, jesteśmy bezpieczni.)
   Don't fear the sea, our ship is solid. (Nie lękaj się morza, nasz statek jest solidny.)
   zobacz także: afraid, frightened
 2. be scared *
 3. dread termin literacki *
  • bać się, lękać się
   I dread the thought of leaving her helpless and alone. (Lękam się na myśl o zostawieniu jej bezbronnej i samotnej.)
   She dreads that she will lose him. (Ona boi się, że go utraci.)
   The actress dreaded the interview. (Aktorka obawiała się wywiadu.)
 4. befret
 1. be afraid *** , także: 'fraid
  • bać się, obawiać się
   Don't be afraid of me. (Nie bój się mnie.)
   Many people are afraid of their death. (Wielu ludzi obawia się swojej śmierci.)
idiom
 1. get cold feet potocznie , have cold feet potocznie
  • bać się, mieć pietra
   He's having cold feet about our journey to Brazil. (On boi się naszej podróży do Brazylii.)
   My friend wants me to try paragliding but I get cold feet. (Mój przyjaciel chce, żebym spróbował paralotniarstwa, ale mam pietra.)
obrazek do "be afraid of something" po polsku
czasownik
 1. be afraid of something
 1. be nervous of something  
 2. be scared of something   [przechodni]
  She's scared of spiders. (Ona boi się pająków.)
  When I was younger I was scared of basements. (Gdy byłem młodszy, bałem się piwnic.)

Powiązane zwroty — "nie bój się"

rzeczownik
przymiotnik
bojowy = warlike +1 znaczenie
bojaźliwy = shy +8 znaczeń
przysłówek
Zobacz także: bojówki