"watch one's walk" — Słownik kolokacji angielskich

watch one's walk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzyć czyjś spacer
  1. watch czasownik + walk rzeczownik
    Silna kolokacja

    They both turned to watch her walk down the hall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo