"nawiasem mówiąc" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nawiasem mówiąc" po polsku

nawiasem mówiąc

przysłówek
 1. incidentally  
  Incidentally, these dance lessons were a real pleasure. (Nawiasem mówiąc, te lekcje tańca były prawdziwą przyjemnością.)
  Incidentally, how did you get here? (Nawiasem mówiąc, jak się tutaj dostałeś?)
  That isn't as easy as it sounds, incidentally. (To nie jest takie proste na jakie wygląda, nawiasem mówiąc.)
 2. by the way , BTW (skrót) , także: bee-tee-dubs slang
  • jakby co, swoją drogą, przy okazji, nawiasem mówiąc, à propos
   By the way, what are you searching for? (Swoją drogą, czego szukasz?)
   How are you doing now, by the way? (Jak sobie teraz radzisz, swoją drogą?)
   By the way, I must buy some shoes. (Swoją drogą, muszę kupić jakieś buty.)
   link synonimy: by the by, à propos
 3. in parenthesis BrE , in parentheses AmE
 1. à propos

"nawiasem mówiąc" — Słownik kolokacji angielskich

by the way kolokacja
 1. by przyimek + way rzeczownik = jakby co, swoją drogą, przy okazji, nawiasem mówiąc, à propos
  Zwykła kolokacja

  She did in the old woman too, by the way.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo