"House Way" — Słownik kolokacji angielskich

House Way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Izba Droga
  1. house rzeczownik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "We need to keep that going," he told members of the House Ways and Means Committee.

    Podobne kolokacje:

podobne do "House Way" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "House Way" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik