BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"w drodze" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w drodze" po polsku

w drodze

przysłówek
 1. en route ,
  • w drodze, po drodze
   They invited us to stop for dinner en route. (Zaprosili nas, abyśmy wstąpili po drodze na obiad.)
 2. on the road  
  I often sing to myself when I'm on the road. (W trasie często śpiewam sama do siebie.)
  We've been on the road way too long. (Jesteśmy już za długo w drodze.)
przymiotnik
 1. on the way
  • w drodze (podróżujący do jakiegoś miejsca)
 2. in transit
 1. by means of something
idiom
 1. be on one's way
 2. be on the road
rzeczownik
 1. by under way
 1. be on a journey  
przymiotnik
 1. omw (skrót) slang  
  Skrót wyrażenia "on my way"

"w drodze" — Słownik kolokacji angielskich

in transit kolokacja
 1. in przyimek + transit rzeczownik = w drodze, w tranzycie (o przesyłce, transporcie)
  Bardzo silna kolokacja

  I seem to have been in transit for a week.

  Podobne kolokacje:
on the road kolokacja
 1. on przyimek + road rzeczownik = w drodze
  Zwykła kolokacja

  I see a son who has kept me fine company on the road.

  Podobne kolokacje:
in way kolokacja
Popularniejsza odmiana: in a way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w drodze
 1. in przyimek + way rzeczownik
  Silna kolokacja

  She was everything he had ever wanted in a woman and way more.

  Podobne kolokacje:
in track kolokacja
Popularniejsza odmiana: in one's tracks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w drodze
 1. in przyimek + track rzeczownik
  Silna kolokacja

  Now three men stood in the track ahead of us.

  Podobne kolokacje:
in the road kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w drodze
 1. in przyimek + road rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Perhaps they have come to the dead place in the road.

  Podobne kolokacje:
in the path kolokacja
Popularniejsza odmiana: in one's path
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w drodze
 1. in przyimek + path rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Face stood up from behind a bush in their path.

  Podobne kolokacje:
in the way kolokacja
Popularniejsza odmiana: in a way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w drodze
 1. in przyimek + way rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  She was everything he had ever wanted in a woman and way more.

  Podobne kolokacje:
in the track kolokacja
Popularniejsza odmiana: in one's tracks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w drodze
 1. in przyimek + track rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Now three men stood in the track ahead of us.

  Podobne kolokacje:
in a path kolokacja
Popularniejsza odmiana: in one's path
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w drodze
 1. in przyimek + path rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Face stood up from behind a bush in their path.

  Podobne kolokacje:
in road kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the road
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w drodze
 1. in przyimek + road rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Perhaps they have come to the dead place in the road.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo