PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"way" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

way rzeczownik

rzeczownik + way
Kolokacji: 42
House Way • part way • way of thinking • way of life • way of living • ...
way + rzeczownik
Kolokacji: 43
way thing • way station • way people • Ways Means Committee • way west • Milky Way galaxy • way man • way home • way life • ...
way + czasownik
Kolokacji: 202
way leads • way seems • way changes • way makes • way gives • way leaves • way reduces • way works • way improves • way helps • ...
czasownik + way
Kolokacji: 506
give way • part ways • explore ways • suggest ways • examine ways • develop ways • identify ways • seek ways • discuss ways • ...
przymiotnik + way
Kolokacji: 946
only way • long way • best way • different way • easy way • effective way • efficient way • old-fashioned way • subtle way • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. only way = jedyny sposób only way
2. long way = długa droga long way
3. best way = najlepszy sposób best way
5. easy way = łatwa droga easy way
6. better way = lepszy sposób better way
7. effective way = skuteczny sposób effective way
8. efficient way = wydajny sposób efficient way
10. subtle way = subtelna droga subtle way
11. innovative way = sposób innowacyjny innovative way
12. creative way = twórcza droga creative way
13. quickest way = najszybsza droga quickest way
14. convenient way = praktyczna droga convenient way
15. meaningful way = znacząca droga meaningful way
17. clever way = mądra droga clever way
18. fastest way = najszybsza droga fastest way
19. peculiar way = dziwna droga peculiar way
20. novel way = droga powieści novel way
21. polite way = uprzejma droga polite way
22. roundabout way = okrężna droga, objazd roundabout way
23. systematic way = systematyczna droga systematic way
24. cost-effective way = opłacalna droga cost-effective way
25. sensible way = praktyczna droga sensible way
27. certain way = pewna droga certain way
28. separate way = oddzielna droga separate way
29. strange way = dziwna droga strange way
30. proper way = odpowiednia droga proper way
31. cheap way = tania droga cheap way
32. practical way = praktyczny sposób practical way
33. odd way = dziwna droga odd way
35. unexpected way = niespodziewana droga unexpected way
36. right way = dobry sposób right way
37. hard way = twarda droga hard way
38. simple way = prosta droga simple way
39. traditional way = tradycyjna droga traditional way
40. usual way = zwykła droga usual way
41. unique way = wyjątkowa droga unique way
42. positive way = pozytywna droga positive way
43. funny way = zabawna droga funny way
44. friendly way = przyjazna droga friendly way
45. opposite way = przeciwległa droga opposite way
46. appropriate way = odpowiedni sposób appropriate way
47. reliable way = niezawodna droga reliable way
48. fundamental way = fundamentalna droga fundamental way
49. weird way = dziwna droga weird way
50. gentle way = łagodna droga gentle way
51. new way = nowa droga new way
52. safe way = bezpieczna droga safe way
53. particular way = szczególna droga particular way
54. obvious way = oczywista droga obvious way
55. unusual way = oryginalna droga unusual way
56. wonderful way = cudowna droga wonderful way
57. correct way = poprawna droga correct way
58. excellent way = doskonały sposób excellent way
59. curious way = ciekawa droga curious way
60. ideal way = idealna droga ideal way
61. possible way = możliwy sposób possible way
62. great way = świetna droga great way
63. similar way = podobna droga similar way
64. nice way = ładna droga nice way
65. quick way = szybka droga quick way
66. interesting way = interesująca droga interesting way
67. direct way = bezpośrednia droga direct way
68. useful way = przydatna droga useful way
69. specific way = określona droga specific way
70. following way = idąc drogą following way
71. healthy way = zdrowa droga healthy way
72. good way = dobra droga good way
73. old way = dawny zwyczaj old way
74. bad way = zła droga bad way
75. whole way = cała droga whole way
76. important way = ważny sposób important way
77. normal way = normalna droga normal way
78. significant way = znaczna droga significant way
79. quiet way = cicha droga quiet way
80. perfect way = doskonała droga perfect way
81. fair way = uczciwa droga fair way
82. powerful way = potężna droga powerful way
83. expensive way = droga droga expensive way
84. big way = duża droga big way
85. American way = Amerykańska droga American way
86. sure way = pewna droga sure way
87. common way = wspólna droga common way
88. natural way = naturalna droga natural way
89. special way = szczególny sposób special way
90. slow way = wolna droga slow way
91. standard way = standardowa droga standard way
92. conventional way = konwencjonalna droga conventional way
93. little way = mało drogi little way
94. small way = niewielka droga small way
95. short way = krótka droga short way
96. main way = główna droga main way
97. general way = ogólna droga general way
98. popular way = popularna droga popular way
99. major way = główna droga major way
100. personal way = osobista droga personal way
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 182
przyimek + way
Kolokacji: 31
on one's way • that way • upon one's way • for ways • because the way • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.