"separate way" — Słownik kolokacji angielskich

separate way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oddzielna droga
  1. separate przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The time had come for them to go separate ways.

    Podobne kolokacje: