"curious way" — Słownik kolokacji angielskich

curious way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciekawa droga
  1. curious przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In some curious but certain way, he already knew the child would be male.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo