"curious eye" — Słownik kolokacji angielskich

curious eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciekawe oko
  1. curious przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In effect, I am a set of wide and curious eyes that the forest itself doesn't have.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo