NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"wonderful way" — Słownik kolokacji angielskich

wonderful way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cudowna droga
  1. wonderful przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You certainly do take to Crime in the most wonderful way.

    Podobne kolokacje: