PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"way" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

way rzeczownik

rzeczownik + way
Kolokacji: 42
House Way • part way • way of thinking • way of life • way of living • ...
way + rzeczownik
Kolokacji: 43
way thing • way station • way people • Ways Means Committee • way west • Milky Way galaxy • way man • way home • way life • ...
way + czasownik
Kolokacji: 202
way leads • way seems • way changes • way makes • way gives • way leaves • way reduces • way works • way improves • way helps • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 72
1. way leads = droga prowadzi way leads
2. way seems = droga wydaje się way seems
3. way changes = zmiany drogi way changes
4. way makes = droga robi way makes
5. way gives = droga daje way gives
6. way works = droga pracuje way works
7. way improves = droga poprawia się way improves
8. way helps = droga przyczynia się way helps
9. way leaves = liście drogi way leaves
10. way reduces = droga redukuje way reduces
11. way comes = droga przychodzi way comes
12. way uses = droga używa way uses
13. way feels = droga jest way feels
14. way goes = droga idzie way goes
15. way looks = droga wygląda way looks
16. way takes = droga bierze way takes
17. way loses = droga przegrywa way loses
18. way keeps = droga trzyma way keeps
19. way gets = droga dostaje way gets
20. way tells = droga informuje way tells
21. way puts = droga kładzie way puts
22. way finds = droga znajduje way finds
23. way says = droga mówi way says
24. way sees = droga widzi way sees
25. way knows = droga wie way knows
26. way thinks = droga myśli way thinks
27. way avoids = droga unika way avoids
28. Way achieves = Droga osiąga Way achieves
29. way shows = droga jest widoczna way shows
30. way stops = droga zatrzymuje się way stops
31. way runs = droga biegnie way runs
32. way demonstrates = droga prezentuje way demonstrates
33. way lies = droga biegnie way lies
34. way wins = droga wygrywa way wins
35. way wants = droga chce way wants
36. way starts = droga zaczyna się way starts
37. way dies = droga umiera way dies
38. way tries = droga próbuje way tries
39. way means = droga oznacza way means
40. way suggests = droga przywodzi na myśl way suggests
41. way begins = droga zaczyna się way begins
42. way turns = droga obraca się way turns
43. way includes = droga obejmuje way includes
44. way moves = droga rusza się way moves
45. way prevents = droga staje na przeszkodzie way prevents
46. way plays = droga gra way plays
47. way brings = droga przynosi way brings
48. way deals = umowy drogi way deals
49. way lays = pieśni drogi way lays
50. way needs = droga potrzebuje way needs
51. way saves = droga oszczędza way saves
52. way talks = droga rozmawia way talks
53. way provides = droga dostarcza way provides
54. way creates = droga stwarza way creates
55. way lives = życia drogi way lives
56. way finds out = droga dowiaduje się way finds out
57. way depends = droga zależy way depends
58. way protects = droga ochrania way protects
59. way reaches = droga sięga way reaches
60. way continues = droga ciągnie się way continues
61. way learns = droga uczy się way learns
62. fashion way believes = modna droga wierzy fashion way believes
63. way ends = droga kończy się way ends
64. way increases = wzrosty drogi way increases
65. way allows = droga pozwala way allows
66. way holds = droga wytrzymuje way holds
67. way passes = droga uchodzi way passes
68. way can = droga może way can
69. way treats = droga traktuje way treats
70. way involves = droga obejmuje way involves
71. way affects = afekty drogi way affects
72. way diminishes = droga zmniejsza way diminishes
czasownik + way
Kolokacji: 506
give way • part ways • explore ways • suggest ways • examine ways • develop ways • identify ways • seek ways • discuss ways • ...
przymiotnik + way
Kolokacji: 946
only way • long way • best way • different way • easy way • effective way • efficient way • old-fashioned way • subtle way • ...
przyimek + way
Kolokacji: 31
on one's way • that way • upon one's way • for ways • because the way • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.