"way tries" — Słownik kolokacji angielskich

way tries kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga próbuje
  1. way rzeczownik + try czasownik
    Silna kolokacja

    Or what if she lost her way trying to find us?

    Podobne kolokacje: