"way seems" — Słownik kolokacji angielskich

way seems kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga wydaje się
  1. way rzeczownik + seem czasownik
    Silna kolokacja

    But some way or another, they don't seem to pay attention to me.

    Podobne kolokacje: