"way makes" — Słownik kolokacji angielskich

way makes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga robi
  1. way rzeczownik + make czasownik
    Silna kolokacja

    Keep reading and you'll see ways to make your name stand out, but in a good way.

    Podobne kolokacje: