"Way makes" — Słownik kolokacji angielskich

Way makes kolokacja
Popularniejsza odmiana: way makes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Droga robi
  1. way rzeczownik + make czasownik
    Luźna kolokacja

    Keep reading and you'll see ways to make your name stand out, but in a good way.

    Podobne kolokacje: