"way reduces" — Słownik kolokacji angielskich

way reduces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga redukuje
  1. way rzeczownik + reduce czasownik
    Silna kolokacja

    "We have to find ways to buy power better and to reduce consumption."

    Podobne kolokacje: