"way begins" — Słownik kolokacji angielskich

way begins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga zaczyna się
  1. way rzeczownik + begin czasownik
    Zwykła kolokacja

    That way, he can begin to get a picture of the car's condition.

    Podobne kolokacje: