"way starts" — Słownik kolokacji angielskich

way starts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga zaczyna się
  1. way rzeczownik + start czasownik
    Silna kolokacja

    Was that any way to start the second half of the season?

    Podobne kolokacje: