"way leaves" — Słownik kolokacji angielskich

way leaves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liście drogi
  1. way rzeczownik + leave czasownik
    Silna kolokacja

    Either way you left him in no doubt of your feelings.

    Podobne kolokacje: