"way keeps" — Słownik kolokacji angielskich

way keeps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga trzyma
  1. way rzeczownik + keep czasownik
    Silna kolokacja

    Maybe they could find some creative ways to keep warm.

    Podobne kolokacje: