"way helps" — Słownik kolokacji angielskich

way helps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga przyczynia się
  1. way rzeczownik + help czasownik
    Silna kolokacja

    That way, you can help look after your loved one together.

    Podobne kolokacje:

podobne do "way helps" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "way helps" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom