"way using" — Słownik kolokacji angielskich

way using kolokacja
Popularniejsza odmiana: way uses
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): używanie drogi
  1. way rzeczownik + use czasownik
    Luźna kolokacja

    They have to run and to find a ways to use another force.

    Podobne kolokacje: