"way uses" — Słownik kolokacji angielskich

way uses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga używa
  1. way rzeczownik + use czasownik
    Silna kolokacja

    They have to run and to find a ways to use another force.

    Podobne kolokacje: