"way needs" — Słownik kolokacji angielskich

way needs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga potrzebuje
  1. way rzeczownik + need czasownik
    Zwykła kolokacja

    The way the war is going they certainly need good fighting men.

    Podobne kolokacje: