"way lives" — Słownik kolokacji angielskich

way lives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): życia drogi
  1. way rzeczownik + live czasownik
    Zwykła kolokacja

    "Most of the companies find a way to live with it."

    Podobne kolokacje: