PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"way" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

way rzeczownik

rzeczownik + way
Kolokacji: 42
House Way • part way • way of thinking • way of life • way of living • ...
way + rzeczownik
Kolokacji: 43
way thing • way station • way people • Ways Means Committee • way west • Milky Way galaxy • way man • way home • way life • ...
way + czasownik
Kolokacji: 202
way leads • way seems • way changes • way makes • way gives • way leaves • way reduces • way works • way improves • way helps • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 72
(6) help, serve, tend
Kolokacji: 3
(10) keep, combat, celebrate
Kolokacji: 3
1. way tells = droga informuje way tells
2. way says = droga mówi way says
3. way shows = droga jest widoczna way shows
4. way demonstrates = droga prezentuje way demonstrates
5. way suggests = droga przywodzi na myśl way suggests
6. way talks = droga rozmawia way talks
7. way calls = droga dzwoni way calls
8. way speaks = droga mówi way speaks
9. way describes = droga opisuje way describes
10. way reflects = droga odbija way reflects
11. way explains = droga wyjaśnia way explains
12. way indicates = droga wskazuje way indicates
13. way reads = lektury drogi way reads
14. way addresses = adresy drogi way addresses
15. way reveals = droga ukazuje way reveals
16. way presents = droga odkrywa way presents
17. way distinguishes = droga rozróżnia way distinguishes
(12) know, think, believe, remind
Kolokacji: 4
(13) avoid, prevent, protect
Kolokacji: 3
(20) diminish, vanish
Kolokacji: 2
(21) can, remove, send
Kolokacji: 3
(22) could
Kolokacji: 1
(23) spend, eat
Kolokacji: 2
(24) let, stand, support, approve
Kolokacji: 4
(26) kill, destroy, defeat
Kolokacji: 3
(27) offer, threaten
Kolokacji: 2
(28) walk, connect, cross, bridge
Kolokacji: 4
(29) differ, resemble
Kolokacji: 2
(30) enjoy, like, hope
Kolokacji: 3
czasownik + way
Kolokacji: 506
give way • part ways • explore ways • suggest ways • examine ways • develop ways • identify ways • seek ways • discuss ways • ...
przymiotnik + way
Kolokacji: 946
only way • long way • best way • different way • easy way • effective way • efficient way • old-fashioned way • subtle way • ...
przyimek + way
Kolokacji: 31
on one's way • that way • upon one's way • for ways • because the way • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.