BLACK FRIDAY -50%Do niedzieli kurs angielskiego za połowę cenySPRAWDŹ >>

"way" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

way rzeczownik

rzeczownik + way
Kolokacji: 42
House Way • part way • way of thinking • way of life • way of living • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(3) thinking, plan
Kolokacji: 2
(4) James, story, Vulcan
Kolokacji: 3
1. way of escape = droga ucieczki way of escape
2. way of one's work = droga z czyjś praca way of one's work
3. Fosse Way = Wykop Droga Fosse Way
4. Art Way = Sztuka Droga Art Way
5. United Way of New City = Zjednoczona Droga Nowego Miasta United Way of New City
6. steerage way = droga sterowania steerage way
7. spendthrift way = droga rozrzutnika spendthrift way
(8) water, shorthand, elbow
Kolokacji: 3
(9) Gerard, Bancroft, Klingon
Kolokacji: 3
way + rzeczownik
Kolokacji: 43
way thing • way station • way people • Ways Means Committee • way west • Milky Way galaxy • way man • way home • way life • ...
way + czasownik
Kolokacji: 202
way leads • way seems • way changes • way makes • way gives • way leaves • way reduces • way works • way improves • way helps • ...
czasownik + way
Kolokacji: 506
give way • part ways • explore ways • suggest ways • examine ways • develop ways • identify ways • seek ways • discuss ways • ...
przymiotnik + way
Kolokacji: 946
only way • long way • best way • different way • easy way • effective way • efficient way • old-fashioned way • subtle way • ...
przyimek + way
Kolokacji: 31
on one's way • that way • upon one's way • for ways • because the way • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.