"way returns" — Słownik kolokacji angielskich

way returns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powroty drogi
  1. way rzeczownik + return czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That way, I could return here, and help deal with some of the other problems.

    Podobne kolokacje: