"ancient way" — Słownik kolokacji angielskich

ancient way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): starożytna droga
  1. ancient przymiotnik + way rzeczownik
    Silna kolokacja

    Return to the ancient way before it is too late!

    Podobne kolokacje: