"revolutionary way" — Słownik kolokacji angielskich

revolutionary way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rewolucyjna droga
  1. revolutionary przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In two galleries at the end of the show, you can see him engineering a revolutionary new way to look at the world.