"way child" — Słownik kolokacji angielskich

way child kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziecko drogi
  1. way rzeczownik + child rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Knowledge about the way children acquire language is obviously important to teachers.

    Podobne kolokacje: