"way behaves" — Słownik kolokacji angielskich

way behaves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga sprawuje się
  1. way rzeczownik + behave czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The way they behaved with us seemed as if we did not know about god before they arrived here.

    Podobne kolokacje: