"radical way" — Słownik kolokacji angielskich

radical way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga radykała
  1. radical przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The whole atmosphere is different, in quite a radical way.

    Podobne kolokacje: