"Art Way" — Słownik kolokacji angielskich

Art Way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sztuka Droga
  1. art rzeczownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Admission to the benefit performance for Real Art Ways will be $10; tickets may be reserved by calling 232-1006.

    Podobne kolokacje: