"way of escape" — Słownik kolokacji angielskich

way of escape kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga ucieczki
  1. escape rzeczownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Her hands were moving around as if to find a way of escape.

    Podobne kolokacje: