"steerage way" — Słownik kolokacji angielskich

steerage way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga sterowania
  1. steerage rzeczownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Calypso was still making more than a couple of knots; she had steerage way.

    Podobne kolokacje: