"Fosse Way" — Słownik kolokacji angielskich

Fosse Way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wykop Droga
  1. Fosse rzeczownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Now we come to the difficult question of where the Fosse Way ends.

    Podobne kolokacje: